37 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Командная работа: недостатки. Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ. К чему все это

Командная работа VS индивидуальная работа

Командная работа VS индивидуальная работа

Командная и индивидуальная работа – основные виды управления рабочим коллективом. Именно эти два вида чаще всего используются руководителем при решение самых важных задач. Молодые неопытные руководители часто стоят на пути выбора, а какую из них избрать для решений той или иной задачи. Именно поэтому так важно понять, когда можно выбирать тот или иной вид и от чего зависит их продуктивность.

Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ

И командная, и индивидуальная виды работ имеют свои преимущества. Давайте прежде всего рассмотрим их плюсы и минусы. Командная работа представляет собой группу людей с лидером во главе, который направляет деятельность всего коллектива и обеспечивает слаженную их работу. Он контролирует сроки ведения проекта или работы, отчитывается перед руководством. Команда – организованное звено, задача которого – решение проблемы, генерация идей, воплощение их в жизнь. Командная работа позволяет каждому участнику коллектива решить свою часть проблемы или выполнить свой отрезок работы. Таким образом узкая специализация и работа каждого сотрудника позволяет более профессионально и качественно достичь единую цель проекта и получить продукт общей деятельности. Недостатками такого вида работы является личные коллективы внутри коллектива, ведь невозможно удовлетворить желания и стремления всех членов, задержки в выполнении работы, ведь часто приходится ожидать выполнения одной части работы отдельным членом команды, чтобы передать ее далее.

Индивидуальная работа – выполнение одной задачи или проекта одним человеком от начала до конца. Он чаще всего является и лидером и исполняющим. Вся доля ответственности за выполненную работу лежит на нем. Это хорошо, ведь в таком случае не нужно искать ответственных за ошибки и неудачи в достижении целей. Недостатками индивидуальной работы можно считать то, что одному человеку приходится выполнять большой объем работы и при этом часто допускаются ошибки, которые не всегда заметны сразу. Индивидуальная работа требует от исполняющего больше времени, усилий и вовлеченности в работу.

Когда же лучше использовать индивидуальной тип труда коллектива, а когда командную работы? Индивидуальный способ выполнения работы хорошо, когда вы не хотите тратит время и штат на выполнения задач, когда исполняющий должен быть задействован в проект от начала до конца. Коллективная работа хороша, когда проект большой и одному работнику ее не потянуть.

Читайте також

Вирушаючи на співбесіду з потенційним роботодавцем, здобувач повинен добре підготуватися. Потрібно знати не тільки, як відповідати на питання, а й як ставити їх. Якщо ви маєте мету – домогтися успіху, просунутися по кар’єрних сходах, значить, для вас має значення, в якій компанії працювати

Зміна професії стає частиною сучасного світу. Наприклад, фахівці стверджують, що у наступні декілька десятків років на планеті зникнуть більше 30 видів діяльності. У той же час багато людей відкривають для себе широкі перспективи, вони прагнуть оволодіти новими знаннями, навичками. Прогрес і неухильне економічне зростання вимагає ротації кадрів і пропонує нові вакансії. Дуже складно повністю реалізувати свій потенціал, сидячи на звичному місці, особливо без гідної зарплати, перспектив зростання у професії. Однак, кинувши погляд на інші галузі, можна спостерігати постійний дефіцит кадрів, вільні посади і робочі місця

Human Research manager (HR-менеджер), або аналітик з персоналу – це керівник трудових ресурсів, якому знайдеться місце у будь-якій успішній компанії. На сьогоднішній день це сучасна, цікава, добре оплачувана посада. Її може виконувати як сам керівник підприємства за сумісництвом, так і окремо найманий професійний співробітник компанії. Безсумнівно, HR-директор добре знає, що він робить, а ще краще, що робити його підлеглим. В іншому випадку про гідну зарплату і високі досягнення годі й фантазувати

Зміна працедавця не завжди пов’язана з негативними факторами на робочому місці, іноді співробітник прагне спробувати сили в іншій сфері для саморозвитку чи за сімейними обставинами. Багато експертів висловлюють думку про те, що повернення до старого колективу не буде вигідним як в психоемоційному, кар’єрному, так і в фінансовому плані. Проте для об’єктивної оцінки кожну ситуацію необхідно розглядати індивідуально

Прокрастинація – найлютіший ворог зайнятої людини. Це вона винна в повільному виконанні роботи, навіть дуже важливої. І це прокрастинація призводить до того, що замість вирішення основних завдань, ми сидимо в соцмережах або розглядаємо картинки в інтернеті. Знайомий стан, чи не так? Виявляється, йому є наукове пояснення, і навіть розроблено заходи боротьби з ним. Вірніше, підібрані кілька правил, які допомагають не відволікатися в робочий час на сторонні завдання. Готові? Тоді кидаємося у бій. з прокрастинацією

Читать еще:  Какие существуют разновидности спортивной ходьбы. Методики обучения спортивной ходьбе. Техника скандинавской ходьбы

Командная работа: недостатки. Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ. К чему все это

Но это не означает что, работая в команде можно сразу избавиться от всех проблем и неприятностей в бизнесе. У командной работы тоже бывают свои недостатки.

Командная работа является одним из видов делегирования полномочий. Команда может состоять из сотрудников разных уровней, но обязанности и права у всех остаются едиными. Не смотря на разницу в должностях, важным остается то, что все члены команды имеют равные позиции. Благодаря такому равенству есть возможность максимально объективно оценивать способности каждого сотрудника.

Правильная и четкая постановка целей и задач для их достижения;

Правильный подбор действительно качественного состава команды;

Наличие стратегически продуманной системы работы для каждого члена команды;

Участники должны иметь способности к коллегиальной работе.

1. При командной работе предприятие способно реализовывать идеи, которые даже не имели место быть при осуществлении работы в обычном режиме. Это можно объяснить тем, что при работе в обычном режиме отдельные сотрудники не имеют прав для выхода за рамки своих должностных обязанностей, и поэтому не располагают инструментами и рычагами для решения определенных проблем.

2. Отдельный человек не в состоянии решать некоторые глобальные проблемы, но при этом командная работа дает возможность решать их без особых трудностей.

3. При работе в команде, во время принятия решений, во внимание берутся мнения всех её участников.

4. Благодаря тому, что в команде работают специалисты разных подразделений, давление той или иной вышестоящей инстанции становится просто невозможным.

5. Учитывая тот факт, что при работе в команде считаются с мнением каждого ее члена, в поле зрения гарантировано попадают и учитываются все нюансы, которые заслуживают внимания. И, благодаря этому, вероятность принятия неправильного решения сводится на «НЕТ».

6. Командная работа позволяет вовремя обнаружить все недочеты в деятельности. Все дело в том, что когда человек самостоятельно отвечает за определенный участок работы, его глаз «замыливается», и он может упустить из виду некоторые важные нюансы. Но свежий взгляд другого сотрудника максимально быстро выявляет все ошибки.

7. Работа в команде, сама по себе, усиливает готовность, возможность и способности всех руководящих сотрудников различных уровней к сотрудничеству.

8. Большинство сотрудников, которые научились работать в команде, становятся более лояльными по отношению к своим коллегам, и в будущем они намного проще взаимодействуют с сослуживцами и другими подразделениями компании.

9. За время командной работы, каждый ее член воспитывает в себе терпеливость, приучается к порядку и уважению к мнениям других людей, учится вести себя корректно во время проведения дискуссий и преодолевает в себе эгоизм. Все эти факторы сильно сказываются на общем успехе компании.

10. Сотрудники, хорошо себя зарекомендовавшие во время командной работы, получают дополнительные квалификации, которые являются ценными, как для него, так и для фирмы в целом.

11. Все члены команды, как и коллектив в целом, имеют возможность максимально раскрыть свои творческие потенциалы и реализовать их на практике.

12. Благодаря командной работе крупные фирмы имеют возможность более рационально использовать все возможности своих специалистов, которые решают задачи, выходящие за рамки должностных обязанностей.

13. Малым и средним компаниям работа в команде дает возможность использовать все способности, навыки и профессиональные знания сотрудников максимально всесторонне. Команда без проблем может заменять работу тех специалистов, которых, по финансовым причинам, компания не имеет возможности пригласить к сотрудничеству.

1. Для того чтобы члены новой команды достаточно «притерлись» друг к другу может пройти достаточно длительное время. Также, требуется определенное время для поиска необходимой формы совместной работы.

2. Довольно часто работа в команде может отличаться медлительностью. Часто это заметно при большой численности состава команды, и когда в команде присутствуют сотрудники по совместительству. Иногда могут возникать трудности в сборе команды в определенное время, что очень сильно может сказаться на общем ходе работы.

3. Дискуссии, которые могут возникать в составе команды, отнимают слишком много времени и еще больше времени отнимается, если некоторые сотрудники в достаточном порядке не владеют навыками ведения дискуссий. В таких случаях могут возникать серьезные разногласия.

4. Иногда, работа в команде может приводить к некоторым задержкам в принятии решений, поскольку разные взгляды участников обобщаются только через продолжительные дискуссии и обсуждения.

5. Анонимность результатов работы отдельных членов команды иногда может отрицательно сказываться на общем желании трудиться. Каждый член команды, который не показывает достаточного результата, всегда имеет возможность спрятаться другого, более активного участника командной работы. Работая в команде стимул к чувству честолюбия отсутствует, так как работники не получают отдельных персональных поощрений за свои результаты.

Читать еще:  Какие части тела худеют на велотренажере. Как заниматься на велотренажере, чтобы похудеть? Какие мышцы работают на велотренажере

6. В случае если определенный сотрудник в составе команды выполняет определенную задачу, которая является дополнительной к основной деятельности, то для него это может оказаться слишком большой нагрузкой. Исходя из этого, в каждом случае необходимо учитывать: сумеет тот или иной сотрудник осилить такую нагрузку, и от каких задач необходимо отказаться во время проведения командной работы.

Плюсы и минусы командной работы

Командная работа практически всегда воспринимается как нечто исключительно положительное, ведь если работать сообща, есть возможность достичь синергии и реализовать те проекты и выполнить те задачи, которые для одного человека будут слишком «неподъёмными». И результат в командной работе достигается только тогда, когда усилия всех её членов устремлены в одном направлении. И ответственность за все результаты также несёт группа людей, а не просто один человек.

Однако, даже работая в команде, каждый человек может и должен быть способным мыслить и работать самостоятельно. Командную игру ни в коем случае нельзя считать гарантией избавления от неудач, тем более, если речь идёт о бизнесе, ведь у коллективной организации труда есть не только свои преимущества, но также и слабые стороны.

Так в чём же состоят особенности командной работы, и что можно отнести к её положительным моментам, а что – к недостаткам? Сегодня мы постараемся дать ответы на эти важные вопросы.

Немного о командной работе

В первую очередь следует заметить, что командная работа представляет собой одну из форм делегирования полномочий. Совсем необязательно, чтобы в команде присутствовали сотрудники одного статуса – у всех членов команды могут быть свои должности и полномочия, однако обязанности и права всегда должны быть едиными для всех. И это очень важно, ведь, несмотря на различие в статусе, у всех «игроков» должны быть одинаковые позиции.

Что же касается одинаковых обязанностей и прав, то это равенство представляет собой основополагающий принцип командной работы, т.к. посредством него можно дать объективную характеристику потенциала всех членов команды в рассматриваемой форме деятельности.

И чтобы команда была успешной, а её функционирование давало соответствующие результаты, необходимо, чтобы соблюдались нижеследующие условия:

 • Грамотная постановка целей
 • Наличие чётких и ясных задач
 • Правильный подбор командного состава
 • Наличие детализированной системы работы
 • Способность людей работать в команде

И только если эти условия соблюдены, можно говорить о том, что командная работа имеет смысл. И, конечно же, самым первым, что стоит рассмотреть, являются преимущества командной работы.

Плюсы командной работы

Здесь мы можем указать на следующие преимущества работы командой:

 • В процессе командной работы достигаются такие замыслы, которые в процессе обычной работы, скорее всего, даже и не возникли бы. Объяснить это можно тем, что, работая в стандартном режиме, человек просто-напросто не может выходить за границы своих полномочий, а значит, он не имеет доступа к инструментам, при помощи которых можно решить все задачи
 • Как мы уже сказали в самом начале, команда, состоящая даже из 3-4 человек, способна достичь гораздо больших результатов, чем один человек, что обусловлено эффектом синергии, когда сумма потенциала отдельных элементов является больше целого
 • Если команда создана с учётом всех соответствующих принципов командообразования, в ней всегда будут учитываться мысли, идеи и мнения всех её членов
 • По причине того, что для команды, в большинстве случаев, характерно сотрудничество специалистов из разных организационных подразделений (если речь о работе в организации), оказывать давление на работу коллектива какому-либо из вышестоящих подразделений становится довольно сложно, иногда даже просто невозможно
 • По причине того, что в команде принято прислушиваться к идеям каждого из участников, можно сказать, что это является гарантом того, что в радиусе действия коллектива, непременно, появятся интересные идеи, а при их обсуждении будет учтено максимальное количество деталей. Таким образом, шансы на ошибку существенно сокращаются
 • Командная работа – это практически 100%-я гарантия того, что в деятельности удастся выявить любые огрехи. Если один человек беспрерывно несёт ответственность за конкретную область работы, его видение «затуманивается», ведь для него всё уже становится привычным, отчего многие детали он просто может упустить. Но когда на те же вещи смотрит другой человек, или даже несколько, становятся видны абсолютно все недочёты
 • Командная работа наделяет людей готовностью, решительностью и способностью к сотрудничеству, причём даже в тех случаях, когда взаимодействуют люди самых разных статусов
 • Если человеку хотя бы раз довелось поработать в команде, он становится более открыт, терпим и лоялен к коллегам, вследствие чего уже в дальнейшей работе ему будет гораздо проще взаимодействовать не только с другими сотрудниками, но и с другими организационными подразделениями
 • Командная работа взращивает в человеке терпимость к окружающим людям, настраивает на порядок, формирует уважение чужого мнения и способность грамотно вести диалоги, а также учит его время от времени отодвигать свои интересы на задний план, что в общем и целом оказывает огромное положительное влияние на всю команду и её работу
 • Человек, который сумел зарекомендовать себя в качестве эффективного командного игрока, открывает для себя широкие перспективы, а также получает ценнейший опыт, который может быть полезен как для него, так и для организации, где он работает
 • Все члены команды, как вместе, так и по одному, имеют возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала и его реализации в практической деятельности
 • Если команда относится к штату какой-либо крупной организации, то эта организация имеет все шансы на более рациональное и эффективное использование потенциала своих сотрудников, ведь они смогут работать над решением тех проблем и задач, которые находятся вне рамок, соответствующих их привычному статусу
 • Если команда относится к штату небольшой или средней компании, то посредством командной работы можно прийти к всестороннему использованию навыков, знаний и умений всех сотрудников. Команда может даже заменить какого-то одного специалиста, которого компания не в состоянии пригласить на работу
Читать еще:  Кардиотренировки для сердца. Всем ли можно и какие проводить кардиотренировки для сердца. Как избавиться от спазмов сосудов головного мозга

Несложно заметить, что плюсов у командной работы достаточно много, и если научиться видеть этот потенциал в командной работе, можно достичь поистине небывалых высот.

Но если может быть «горячо», значит, может быть и «холодно». Другими словами, у командной работы есть и ряд своих недостатков.

Минусы командной работы

Минусов командной работы существенно меньше, но сказать о них нужно обязательно. Среди них можно выделить следующие:

 • Командная работа требует дополнительных временных затрат. Дело в том, что члены команды должны «притереться» друг к другу, а это может занять немало времени. Плюс к этому, время нужно также и для того, чтобы найти подходящую форму совместной работы
 • Для командной работы характерна некоторая медлительность, что наиболее сильно заметно, когда в команде много людей, а также когда кто-то из членов совмещает командную работу с индивидуальной. Также нередко возникают сложности с тем, чтобы собрать всех участников в одном месте в одно время, а это негативно влияет на весь процесс работы
 • Существенные временные затраты могут сопутствовать и в том случае, если кто-то из членов команды не владеет техникой командной работы. Это может послужить, помимо прочего, и причиной серьёзных разногласий и даже конфликтов
 • В командной работе могут задерживаться принятия важных решений, причиной чему служат различные взгляды членов команды на одни и те же вещи, обобщить которые можно лишь посредством длительных дискуссий
 • На желании членов команды работать может негативно сказаться анонимность результатов деятельности. Неэффективный работник может «прикрыться» эффективным, если его показатели низки. В командной работе нет стимула к честолюбию, т.к. отсутствует индивидуализированное поощрение за успехи
 • Если работа в команде является для человека дополнительной, она может начать отнимать у него большое количество сил. По этой причине необходимо понимать, справится ли человек с этой нагрузкой, или задачи командной работы следует пересмотреть

Но важно сказать о том, что если лидер команды способен успешно применять принципы командообразования и в состоянии найти к каждому члену коллектива индивидуальный подход, у него есть все шансы создать эффективную команду и сделать так, чтобы преимущества командной работы перевешивали недостатки.

КОМАНДНЫЙ ЛИ ВЫ ИГРОК: Если вам хочется узнать, какое место вы должны занимать в команде, а также понять, способны ли вы сами повести за собой людей, вам необходимо определить не только свои личные особенности, но также узнать, какой из командных ролей они соответствуют более всего. Поэтому мы предлагаем вам пройти наш специализированный курс по самопознанию (он находится здесь), который раскроет вам ваши особенности как командного игрока и даст огромное количество другой информации о вашей личности, владение которой повысит вашу личную эффективность не только в работе в команде и не только в работе вообще, но и в любой сфере жизни.

Желаем вам хорошего настроения и знания себя!

Источники:

http://jobs.ua/articles/komandnaya-rabota-vs-individualnaya-rabota-12679
http://www.sites.google.com/site/clubsbsmarketing/vozrazenia/osobennostikomandnojrabotyplusyiminusy
http://4brain.ru/blog/%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: